Aloitustapaaminen 80€ (n. 1,5h)

(Tapaamisen tarkoitus on tutustua, kertoa psykoterapiasta, kartoittaa asiakkaan ongelmien kokonaisuutta sekä luoda suunnitelmaa psykoterapialle)

Yksilöterapia 80€ / tapaaminen (n. 50min)

Ryhmäterapia sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon 40€ / tapaaminen (n. 3h)

Psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea (ks. tarkemmin kelan kuntoutuspsykoterapiasta: http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia).